MOKYKLOS NAUJIENOS
Kokios yra ugdymo karjerai galimybės mokykloje

Kokios yra ugdymo karjerai galimybės mokykloje

Mokykla atlieka didžiulį vaidmenį užtikrinant, kad kiekvienas mokinys galėtų gauti platų karjeros informacijos ir konsultavimo spektrą. Yra būtina sudaryti sąlygas per karjeros ugdymo veiklas mokiniui pažinti save kaip asmenybę, sužinoti apie kuo daugiau profesijų, tobulėti ir gebėti koreliuoti įgytas žinias, atsakingai ir savarankiškai priimti su karjera susijusius sprendimus. Mokiniai mokosi pažinti save atlikdami įvairias savianalizės, galimybių tyrinėjimo, karjeros planavimo užduotis, susipažįsta su įvairiomis profesijomis per praktines veiklas. Dažnai dalyvauja susitikimuose su Klaipėdos regiono jaunimo užimtumo tarnybos karjeros specialistais. Šį mėnesį mūsų mokykloje aštuntokams KRUT karjeros specialistė Elena Fartuškevičienė pristato savanorystės galimybes.

Dėkojame karjeros specialistei Indrei Kovalskei už suorganizuotas įdomias, tikslingas veiklas.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content