Ugdymas karjerai

Mar 10, 2022

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Ugdymas karjerai

Mar 10, 2022

Karjeros klausimais progimnazijoje konsultuoja

Indrė Kovalskė
Karjeros specialistė
El. paštas indre.kovalske@daujotomokykla.lt
Tel. +370 674 64303
303 kabinetas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis

8.00–9.40

10.35–13.00

11.35–11.55
Antradienis
Trečiadienis

8.00–9.50

11.55–13.00

13.45–14.50

11.35–11.55
Ketvirtadienis

8.00–9.50

10.35–13.50

11.35–11.55
Penktadienis 8.00–14.10 11.35–11.55

UGDYMO KARJERAI NAUJIENOS

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas pagal keturias sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Ugdymo karjerai kompetencijų sritys:

· Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis).

· Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, kintantį darbo pasaulį).

· Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą).

· Karjeros įgyvendinimo (sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros aplinką: gimnaziją ar profesinę mokyklą).

Uždaviniai:

1. Bendradarbiaujant su profesinio mokymo, aukštesniosiomis ir aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvaujant mokinių tėvams, pedagogams, organizuoti ugdymo karjerai informavimą, konsultavimą, veiklinimą ir paruošti mokinius racionaliam profesijos pasirinkimui.
2. Supažindinti mokinius su profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis.
3. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
4. Skatinti pažinti savo asmenybės savybes, svarbias karjeros sėkmei.
5. Padėti nusistatyti gebėjimus, asmeninį požiūrį į karjerą.
6. Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.
7. Organizuoti įvairius karjeros renginius.
8. Kaupti ir viešinti informaciją ugdymo karjerai klausimais.

Informacija
Vadovas tėvams: VAIKAS PASIRINKIMŲ KELYJE
Kaip išsirinkti studijų programą? | Kastu.lt
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video
Profesijų nuotraukos
Profesijų aprašai
„Ateities profesija“
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
https://www.europass.lt/apie-europass/europass-cv/
https://www.cvbankas.lt/
https://uzt.lt/
GALIMYBĖS JAUNIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
https://jra.lt/

Metodinė medžiaga
https://mukis.lt/lt

Testai
Profesija pagal asmenybę
Protų kovos
Ar mąstai kritiškai?
Koks būtų tavo savanorystės šūkis?
Mobilumo kompetencijų kompasas
Verslo ryklys
Testas „Profesijų mozaika“
Testas tėvams
Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą
Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras

Dokumentai

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose
Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas
Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ugdymo karjerai programa

Pridėtas dokumentas

Click Here

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content