Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Spa 11, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Spa 11, 2021

2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Prioritetas – ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas.

Tikslas –  tobulinti mokymo(si) organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

Uždaviniai:
Tobulinti mokinių socialinį emocinį ugdymą (SEU).
Pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams.
Telkti mokyklos bendruomenę veiksmingam bendradarbiavimui ir lyderystei.
Kurti edukacines aplinkas mokinių aktyviam ugdymuisi ir poilsiui.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content