Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Spa 11, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Prioritetai, tikslai, uždaviniai

Spa 11, 2021

2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Tikslas – tobulinti mokymo(si) organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

Uždaviniai: 

Gerinti progimnazijos bendruomenės mikroklimatą. 

Ugdymo procesą orientuoti į praktinį patyriminį mokymąsi integruojant STEAM. 

Pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams. 

Stiprinti bendradarbiavimą ir lyderystę bendruomenėje. 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content