Pagalbos mokiniui specialistai

Lap 8, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
IIV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.
Adresas Vilniaus g.12,
LT-97108 Kretinga

Pagalbos mokiniui specialistai

Lap 8, 2021

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA PROGIMNAZIJOJE?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos specialisto – teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, švietimo teikėjams.

Komandinis konsultavimas – visi mokyklos specialistai vienu metu savo darbo laiką skiria tik konsultacijoms – trečiadieniais 14.00-15.00 val.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrina jo saugumą progimnazijoje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Teikia mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje. Kuria ir įgyvendina socializacijos programas.

Socialinė pedagogė Vilija Lupeikienė 219 kabinetas

Pirmadienis 7.45–15.45
Antradienis 7.45–15.45
Trečiadienis 7.45–15.45
Ketvirtadienis 7.45–15.45
Penktadienis 7.45–14.00

Pietų pertrauka: 12.00–12.30

Socialinė pedagogė Imanta Bartašiūtė 211 kabinetas

Pirmadienis 8.00–16.00
Antradienis 8.00–16.00
Trečiadienis 8.00–16.00
Ketvirtadienis 8.00–16.00
Penktadienis 8.00–14.30

Pietų pertrauka: 11.30–12.00

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Teikia rekomendacijas, konsultuoja. Padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologė Renata Jasevičienė 102 kabinetas
Pirmadienis 7.30–16.00
Antradienis 7.30–16.00
Trečiadienis 7.30–16.00
Ketvirtadienis 7.30–16.00
Penktadienis 7.30–11.30
 Pietų pertrauka: 12.00–12.30

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Teikia pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Specialioji pedagogė, logopedė Aistė Gabrytė 119 kabinetas

Pirmadienis 7.50–15.00
Antradienis 7.40–15.00
Trečiadienis 7.40–15.40
Ketvirtadienis 7.50–15.40
Penktadienis 7.50–13.00
 Pietų pertrauka: 11.30–12.00

Specialioji pedagogė Renata Galdikienė 119 kabinetas

Pirmadienis 8.00–14.15
Antradienis 8.00–14.15
Trečiadienis 8.00–14.15
Ketvirtadienis
Penktadienis
 Pietų pertrauka: 12.00–12.30

Kada mokiniui prireikia specialiojo pedagogo pagalbos

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Padeda mokiniui ar mokinių grupei orientuotis aplinkoje, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

LOGOPEDAS

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

Logopedė Eglė Genčiuvienė 118 kabinetas

Pirmadienis 7.30–14.15
Antradienis
Trečiadienis 7.30–14.15
Ketvirtadienis 7.30–14.15
Penktadienis 7.30–14.15

Pietų pertrauka: 11.30–12.00

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika; formuoja teisingą mokyklos bendruomenės požiūrį į sveikatą; užtikrina pirmosios medicininės pagalbos suteikimą.

Visuomenės sveikatos specialistė Lina Martinkienė 115 kabinetas
Pirmadienis 8.00–16.30
Antradienis 8.00–16.30
Trečiadienis 8.00–16.30
Ketvirtadienis 8.00–16.30
Penktadienis 8.00–14.30
 Pietų pertrauka: 12.00–12.30
 
 
 
 

Pagalba teikia:

Progimnazijos švietimo pagalbos specialistai

Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
Psichologė
Renata Jasevičienė
8 698 05596 renata.jaseviciene@daujotomokykla.lt
Socialinė pedagogė
Imanta Bartašiūtė
8 657 16118 imanta.bartasiute@daujotomokykla.lt
Socialinė pedagogė
Vilija Lupeikienė
8 612 31916 vilija.lupeikiene@daujotomokykla.lt
Specialioji pedagogė
Renata Galdikienė
renata.galdikiene@daujotomokykla.lt
Logopedė, specialioji pedagogė
Aistė Gabrytė
aiste.gabryte@daujotomokykla.lt
Logopedė
Eglė Genčiuvienė
egle.genciuviene@daujotomokykla.lt

Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius

https://kretingosrsc.lt/pedagogine-psichologine-pagalba/

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas

„Jaunimo linija“ https://www.jaunimolinija.lt/

Pagalbą teikia savanoriai

8 800 28 888 Visą parą
„Vaikų linija“ https://www.vaikulinija.lt/
Pagalbą teikia savanoriai
116 111 Kasdien 11.00 -21.00

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems https://kpsc.lt/

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

116 123 Visą parą

PSICHOLOGINĖ PAGALBA INTERNETU

„Jaunimo linija“ pagalba raštu
http://www.jaunimolinija.lt/internetasPagalba jaunimui
Į laiškus atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai Atsako per 3 dienas
„Klausučio šalis“
http://www.vaikulinija.lt
Pagalba vaikams
Į laiškus atsako savanoriai Atsako per 2 dienas
„Vilties linija“
https://www.viltieslinija.lt/
Pagalba suaugusiems
Į laiškus atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content